Blog

malumunuz günümüz koşullarında sanata ve zanaata olan önem gitgide azaldı. bunda sanayileşmeninde etkisi çok büyük. İnsanlar bu alanlarla severek ilgilenmiyorlar. Para sanat ve zanaatın üstünde bir haline gelmiş bu koşullarda verimli ve estetik bir çalışma gerçekleşmiyor. Eski eserlere bakıldığı zaman herkesi mest ediyor çünkü aşk ve şevk ile yapılıyor. Eğer ki insanlar ve sanat arasına sevgi tohumları ekmeyi başarırsak yapılan eserleri daha büyülü hale getiririz…